z ostatniej chwili
  • Valtra prezentuje pełną gamę modeli na pokazach polowych w całej Europie

reklama

Aktualności

2016-05-31
W styczniu w Grecji rozpoczęto kolejny cykl pokazów Valtra Demo Tour, który w ubiegłym roku cieszył się dużą popularnością. Impreza swym zasięgiem obejmie całą Europę i potrwa do końca roku. Pokazy odbędą się w ponad 100 miejscach w 21 krajach.  
2016-05-19
Rada Ministrów podjęła uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2016-05-19
Niemal 30-proc. rentowność brutto na sprzedaży i ponad 20-proc. rentowność EBITDA to osiągnięcia Grupy Azoty w I kw. 2016 roku. Choć otoczenie nie jest łatwe, bo choć niskie ceny gazu obniżają koszty, to powodują jednocześnie presję na obniżkę cen dla rolników i sprzyjają także konkurentom, podnosząc podaż, Grupa Azoty zapowiada dalsze działania poprawiające wyniki oraz marżę.
2016-05-17
Mimo wzrostu cen skupu żywca na początku marca poziom ten pozostaje niski. Embargo na wwóz polskiej żywności do Rosji oraz wieprzowiny do Chin powodują spadek jej eksportu, szczególnie silny wobec krajów spoza UE. Natomiast spożycie w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie. Zwiększenie wydajności pomogłoby więc pomnożyć marże i zyski polskich producentów.
2016-05-17
Kiedy zespół inżynierów Valtry przystępował do projektowania ciągników serii N czwartej generacji, chciał stworzyć najmocniejszy czterocylindrowy ciągnik na świecie i zachować przy tym jego wszechstronność. Zespół projektowy sprostał zadaniu, a uzyskany efekt okazał się sukcesem. Nowa seria N zyskała przychylność klientów i zdobyła wiele nagród. 
2016-05-13
Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny) – to podstawowy cel ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2016-05-13
Obecny rok może nie być dla producentów nawozów równie korzystny jak 2015 r. Wpływa na to nadprodukcja w Chinach oraz presja na obniżkę cen ze strony klientów, którzy chcą, by producenci podzielili się z nimi zyskami wynikającymi z niskich cen gazu. Grupie Azoty udało się jednak w I kw. roku zwiększyć zarówno marżę EBITDA, jak i netto oraz utrzymać zysk.
2016-05-12
Unijne rolnictwo stawia czoła coraz poważniejszym wyzwaniom i palącej konieczności stworzenia nowych odmian, dlatego też Copa i Cogeca wysłały pismo do Komisji Europejskiej prosząc o pilne wyjaśnienie statusu prawnego nowych technik hodowli i zapewnienia pewności prawa dla hodowców pracujących nad nowymi odmianami, a także dobrze funkcjonującego jednolitego rynku w UE. 
2016-05-12
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
2016-05-12
Grupa Maspex z Wadowic, jeden z największych polskich producentów branży spożywczej, obserwuje ożywienie zakupowe w krajach naszego regionu. Kluczem do sukcesu firmy jest szukanie nisz na poszczególnych rynkach i przejmowanie lokalnych producentów, bo mimo większego apetytu konsumentów na zakupy rynki są już dojrzałe i nie czekają na nowe produkty. Zwłaszcza że klienci są przywiązani do znanych sobie smaków i dość konserwatywni w wyborach.

Artykuły

2016-05-30
W gospodarstwie Piotra Dziedzica w Tłokini Wielkiej ogórki i pomidory uprawiane są w tunelach foliowych o łącznej powierzchni 7 tys. m2 oraz w szklarniach o areale 5 tys. m2.  
2016-05-30
Przetwórnia Drobiu "PIÓRKOWSCY" z siedzibą w Woli Cyrusowej w gminie Dmosin w woj. łódzkie założona została przez Teresę i Jerzego Piórkowskich w październiku 1996 roku.
2016-05-24
Producenci warzyw coraz częściej poszukują specjalistycznych nawozów, które pozwalają nie tylko zwiększyć efektywność i wydajność produkcji, ale wpływają również na inne ważne cechy, np. zawartość azotanów w korzeniach marchwi czy wczesność wybarwiania się owoców papryki. Nawozy te przyczyniają się do wzrostu wydajności i jakości zbiorów poprzez zwiększenie masy plonu, przyspieszenie rozwoju roślin, poprawę kwitnienia i procesów dojrzewania
2016-05-23
Mariola i Krzysztof Jabłońscy prowadzą 48 hektarowe gospodarstwo we wsi Sokola Góra w Gm. Parzęczew. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę krów mlecznych i produkcję mleka.
2016-05-23
Stres cieplny jest naturalnym zjawiskiem dotykającym podczas letnich miesięcy bydło mleczne i inne zwierzęta domowe w regionach tropikalnych, subtropikalnych, a często także i umiarkowanych.
2016-05-18
Hodowla krów mlecznych Wiesława Niżnikowskiego z gminy Stryków jeszcze parę lat temu była pod stałą oceną użytkowości mlecznej. Niska opłacalność produkcji mleka sprawiła, że rolnik zrezygnował z kontroli użytkowości mlecznej swojego stada.
2016-05-16
Uprawa drzew wiśniowych, która jeszcze kilka lat temu była wiodąca obok uprawy jabłoni w Polsce, z wolna zamiera. Przyczynia się do tego słaba opłacalność produkcji, a także coraz mniejsza dbałość sadowników o właściwe nawożenie i zabiegi opryskowe, szczególnie w okresie jesiennym.
2016-05-12
  Edmund Kowalski z Koszajca jest jednym z największych sadowników w gm. Rybno. Gospodaruje na 50 ha ziemi wraz z bratem Mariuszem i ojcem Józefem. Początki sadu w Koszajcu sięgają początku lat 90-tych gdy Józef Kowalski dokonał pierwszych nasadzeń na areale 4 ha ziemi, a następnie dokupywał ziemi aż w 2014 roku gospodarstwo i sady osiągnęły docelową powierzchnię ziemi.  
2016-05-12
  Anna Osowska z ojcem Wiesławem Osowskim prowadzą 12-hektarowe gospodarstwo warzywnicze w miejscowości Długie w gminie Potworów, w którym uprawiają m.in. paprykę pod osłonami na powierzchni 2 ha oraz kapustę pekińską (0,5 ha).
2016-04-28
Żywienie młodych prosiąt koncentruje się na dostarczeniu zwierzętom energii, białka i/lub aminiokwasów, ale równie ważny dla optymalnego wzrostu i wydajności jest poziom pierwiastków śladowych.
2016-04-28
W skutek postępującej globalizacji i intensyfikacji hodowli drobiu polska zarodowa hodowla kur nieśnych została w ostatnim 15-leciu ograniczona do 3 ferm - Ferma Hodowlana Kur Nieśnych Duszniki, należąca do Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o., Zarodowa Ferma Kur Sp. z o.o. Rszew i Zarodowa ferma Kur Sp. z o.o. Mienia. Dzisiaj z tych trzech istnieją już tylko dwie ostatnie w których genetycznemu doskonaleniu poddanych jest łącznie 15 rodów kur.  
2016-04-26
Balków k/Piątku w woj. Łódzkim to jedno z centrów upraw warzyw wczesnych. Praktycznie w każdym gospodarstwie można znaleźć spory areał upraw kapustnych, cebuli, marchwi czy selera. Jednym z największych gospodarstw warzywniczych w Balkowie zarządza Stanisław Tracz, który produkcją i skupem warzyw zajmuje się od przeszło 15 lat. W zimie plantator przechowuje warzywa w trzech chłodniach – jednej całkiem nowej o pojemności 150 ton oraz w dwóch przerobionych z budynków gospodarczych o pojemności 250 ton świeżych warzyw każda. Część warzyw plantator trzyma w przechowalni o pojemności 250 ton.  
2016-04-25
Gmina Wróblew jest dość jednorodna pod względem bonitacji gleb. Ponad 60 % użytków rolnych stanowią gleby klasy V i VI, pozostałe 40% to gleby lekkie klas II i III. Na glebach mocniejszych rolnicy uprawiają głównie warzywa, na słabszych rosną zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. Produkcją ziemniaków w gminie Wróblew zajmuje się kilkuset rolników.
2016-04-22
  Eugeniusz i Renata Wawrzyńczakowie posiadają obecnie 18 ha ziemi rolnej we wsi Kamieńszczyzna. Zaczęli swoje gospodarowanie w 2002 roku od założenia hodowli tucznika, która w pierwszej połowie poprzedniej dekady przynosiła spore dochody.  
2016-04-20
Uprawa brokułów to w naszych szybko zmieniających się warunkach klimatycznych prawdziwa sztuka. Jak właściwie dbać o plantację pokazuje przykład uprawy brokułów odmiany Monako F1 oraz pomidorów odmian Fortix F1 i Asterix F1 prowadzonej przez Pana Krzysztofa Wasiewicza w gospodarstwie w Pacanowicach 
2016-04-20
Gospodarstwo braci Marcina i Szymona Lubiszewskich, z Gałkówka Parcela w gminie Koluszki w woj. łódzkim wyróżnia się spośród innych tym, że pomimo słabej opłacalności produkcji tuczników, bracia stawiają na hodowlę trzody chlewnej i będą realizować budowę nowej chlewni.
2016-04-15
Dariusz Szymczak z Grabiszewa w gminie Zgierz gospodaruje od ponad 15 lat na areale przeszło 25 ha ziemi, na której hoduje brojlery w 5 kurnikach.
2016-04-12
Grupa hodowców z północnej Anglii połączyła siły, aby przeprowadzić badanie bydła pasącego się na skąpym pastwisku wyżynnym. Raport Neila Rydera.
2016-04-12
Podczas swojego przemówienia na ostatniej konferencji AHDB Dairy Discover, Innovate and Grow, dr Mark Rutter z Uniwersytetu Harpera Adamsa powiedział, że sektor mleczarski jest ważnym elementem zmian w kierunku chowu precyzyjnego.  
2016-04-05
  Jednym z wiodących plantatorów zajmujących się uprawą warzyw w powiecie łęczyckim jest Mariusz Błachowicz z Pokrzywnicy k/Piątku, który prowadzi 37 hektarowe gospodarstwo produkujące kapustne i kalafiory.
2016-04-01
Koła Gospodyń Wiejskich na polskiej wsi odgrywają dzisiaj bardzo ważną rolę kultywowania tradycyjnych wiejskich obyczajów, wyrobów rękodzielniczych i tradycyjnych potraw wsi polskiej. Panie działające na wsi obok Ochotniczej Straży Pożarnej wywierają duży wpływ także na zmieniające się oblicze kultury w polskich wioskach. Dzięki działalności Kół Gospodyń Wiejskich wyremontowano niejedną świetlicę czy bibliotekę na wsi. Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego na naszej wsi, gdzie nie są zaangażowane członkinie KGW, poczynając od organizacji dziecińców wiejskich poprzez pomoc dla starszych i chorych mieszkańców, pomoc powodzianom i innym dotkniętym klęskami żywiołowymi.
2016-03-30
Zakład mięsny Kryszpol znajduje się w Ignacowie Podleśnym w gminie Parzęczew. Firma powstała w 1990 r. z inicjatywy trzech braci Krysztofiaków: Mirosława, Bogdana i Sławomira. Ojciec braci Pan Tadeusz Krysztofiak w latach 80-tych przygotowywał kiełbasy i szynki na wesela i inne uroczystości które odbywały się na wsiach wokół Parzęczewa. Po powrocie synów z wojska w roku 1989 postanowili wspólnie założyć firmę która zajmowałaby się ubojem oraz rozbiorem mięsa bydła, świń oraz owiec. 
2016-03-21
Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami syntetyzowanymi przez grzyby strzępkowe, które po spożyciu przez zwierzęta wyższych rzędów powodują u nich toksyczną reakcję (mikotoksykozę).
2016-03-21
Od przeszło ośmiu lat Małgorzata Strzelecka-Tomczak wraz z mężem Lechem z Błonia pod Łęczycą skupują warzywa dla polskich przetwórni warzyw oraz sprzedają kapusty, ziemniaki oraz cebulę dla odbiorców z Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii, Węgier i Rosji. Oprócz działalności czysto handlowej Tomczakowie uprawiają również warzywa we własnym gospodarstwie w Błoniu. 
2016-03-21
Jadąc drogą wojewódzką 708 z Ozorkowa do Strykowa, w Kęblinach małej wiosce położonej nad rzeką Moszczenicą znajduje się jedyna w swoim rodzaju prywatna stadnina zarodowa koni polskich i śląskich "Syriusz". Stadninę założył Mirosław Jarmuż mieszkaniec Łodzi, który w roku 1992 postanowił podarować swym dwóm córkom - kucyka. 
2016-03-16
Tegoroczna zmienna pogoda oraz ciągłe wahania temperatury, z dużym prawdopodobieństwem spowodują pewne straty w uprawach owoców i warzyw. Jedną z pierwszych upraw która, jeśli nie będzie więcej słońca oraz wyższej temperatury, dozna największych strat będzie z pewnością truskawka. Rolnicy niepokojem wypatrują dni słonecznych które spowodują szybsze dojrzewanie owoców.
2016-03-14
Region Łęczycy obfituje w gospodarstwa rolne nastawione na produkcję warzywniczą. Szczególnie w takich miejscowościach jak Podgórzyce, Marynki, Witaszewice czy Tum gospodaruje wielu rolników, którzy cały areał swojej ziemi przeznaczają na uprawy warzyw kapustnych czy naciowych.
2016-03-09
  Henryk Piotrowski przybył do gospodarstwa pod Dalikowem w Łódzkim z Gorzowa Wielkopolskiego gdzie pracował w firmie Stilon znanej między innymi z produkcji kaset magnetofonowych i taśm magnetowidowych. Życie w mieście nie pociągało go a we wsi Gajówka Parcela teściowa przepisała mu w 1980 roku 9 hektarów ziemi. Na 2 ha gruntów posadził swój pierwszy sad.
2016-03-07
Dariusz Sędzicki gospodaruje na ponad 30 hektarach ziemi w Gm. Zgierz. Gospodarstwo przejął po ojcu w roku 1987 trochę niespodziewanie bo kształcił się w Łodzi na mechanika pojazdów samochodowych.
2016-03-03
Tadeusz Kociak uprawia zboża i rzepak oraz hoduje brojlery w Rogoźnie gm. Zgierz. Słuchając jak opowiada o swoim gospodarstwie można wyczuć, że jest życiowym optymistą.  
2016-02-29
Dla Roberta Rusina drób ozdobny to prawdziwe 'oczko w głowie'. Wychowany w rodzinie chłopskiej, z wykształceniem rolniczym przyzwyczaił się do przebywania w towarzystwie gołębi, drobiu oraz królików. Dzisiaj jest właścicielem hodowli ptactwa ozdobnego 'Dragon'.
2016-02-29
Gospodarstwo rolne Stadniny Koni Walewice jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, podlegającą pod centralę Agencji Nieruchomości Rolnych. Całkowita powierzchnia to: 2589 ha, w tym 1,778 ha gruntów rolnych oraz 500 ha łąk i pastwisk. Całe gospodarstwo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych: Walewice - Psary oraz Goślub – Ktery. Na terenie miejscowości Psary gospodarstwo posiada stawy rybne na obszarze 540 ha, w których hodowane są karpie. 
2016-02-25
Zakład mięsny Stanisława Katuszy to warsztat, w którym wytwarza się prawdziwe mięsne arcydzieła. Tradycyjny sposób przyrządzania produktów mięsnych sprawia, że szynki, polędwice, kiełbasy oraz kaszanki które wyjdą z mięsnego zakładu wiejskiego w Białej Górze pod Wartkowicami mogą uchodzić za wyjątkowe przysmaki polskiej wsi.
2016-02-25
Rok 2015 nie był zbyt korzystny dla Jolanty i Ryszarda Głodków ze wsi Błonie w powiecie Łęczyckim. Głodkowie uprawiają warzywa które sprzedają na rynku Zjazdowa w Łodzi oraz w punktach skupu w pobliskich miejscowościach. 
2016-02-24
Wyniki wielu badań potwierdzają skuteczność probiotyków w zapobieganiu lub łagodzeniu skutków dysbakteriozy, a w szczególności martwiczego zapalenia jelit.
2016-02-22
Grzegorz Kucharski ze wsi Wola Kałkowa w woj. Łódzkim prowadzi tucz prosiaków od kilku lat. 
2016-02-22
Łęka pod Piątkiem do niedawna była miejscowością typowo rolniczą. Większość z ponad 300 mieszkańców wsi prowadziła hodowlę zwierząt gospodarskich oraz uprawy zbóż i kukurydzy na glebach II, III oraz IV klasy.
2016-02-18
  W regionie Parzęczewa w woj. Łódzkim jeszcze 3-4 lata temu produkcję tuczników w cyklu zamkniętym prowadziło na dużą skalę kilkunastu rolników. Dzisiaj pozostało tylko kilku wśród których z pewnością wyróżnia się hodowla Honoraty i Władysława Krawczyków ze wsi Śliwniki. Hodowcy nie poddają się niekorzystnej sytuacji na rynku wieprzowym i myślą o zmianach w hodowli, które mogłyby poprawić efektywność produkcji tuczników.
2016-02-17
Jak ważne jest przechowywanie i dystrybucja, wie każdy producent owoców i warzyw. Pod nazwą Aura działa od dwóch lat w Dobrzelinie pod Kutnem (woj. łódzkie)  grupa producentów owoców i warzyw. Zrzesza dziewięciu rolników, producentów warzyw, jednych z najlepszych w regionie łowicko-kutnowskim. Stawia na efektywność, dynamizm, a także na  działania skuteczne i racjonalne. Grupa postanowiła zadbać o zapewnienie swoim członkom środków technicznych umożliwiających zbiór, przechowywanie, pakowanie oraz wprowadzanie do obrotu ich produkcji – wybudowała bazę przechowalniczo-dystrybucyjną. I dalej inwestuje. 
2016-02-17
Miejscowość Tum znana jest w Polsce nie tylko z romańskiej kolegiaty, ale także z szeroko rozpowszechnionych upraw wczesnych warzyw takich jak wczesne kapusty, brokuły czy kalafiory. Gospodarstwo Ireneusza Walczaka z Tumu należy do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych.
2016-02-14
Tomasz Oleśko jest największym producentem indyków rzeźnych w woj. łódzkim. Ferma, znajdująca się w Nowym Sereczynie na przedmieściach Pabianic, obejmuje 3 kurniki o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2: odchowalnię o powierzchni ponad 1200 m2 dla piskląt od wstawienia do 6-8 tygodnia życia oraz dwa kurniki produkcyjne o łącznej powierzchni 2800 m2 dla indyków od 6-8 do 22 tygodnia życia. 
2016-02-12
Istnienie Spółdzielni Produkcyjnej Trzody Chlewnej „Jakość” z Bychlewa koło Pabianic pokazuje jak ważnym czynnikiem w tworzeniu tego typu organizacji producenckich jest odpowiednie podejście założycieli do kwestii właściwej organizacji i funkcjonowania w pierwszym okresie tworzenia grupy producenckiej.  
2016-02-11
Dużo można by mówić o korzyściach płynących z hodowli cieląt w budkach na świeżym powietrzu, natomiast ważne jest, aby oporządzać i karmić zwierzęta w indywidualnych zagrodach bez względu na to, że zabiera to więcej czasu i energii niż gdyby dopuszczać wszystkie zwierzęta do jednej wspólnej stacji odpajania. Takie stanowisko przestawił chirurg weterynaryjny Neil Roberts podczas dnia otwartego organizowanego przez Dugdale Nutrition Feed.
2016-02-11
Bardzo dobrym przykładem skutecznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce centralnej jest spalarnia gminna biomasy w Parzęczewie. Według opinii kierownika spalarni biomasy w Parzęczewie Zdzisława Rogowskiego wkrótce gmina ta może stać się niekwestionowanym liderem w wykorzystywaniu OZE wśród wszystkich gmin woj. łódzkiego, co potwierdza również szybki rozwój w tej gminie wykorzystywania biomasy do wytwarzania energii.
2016-02-11
Sytuację na rynku drobiarskim w Polsce charakteryzuje ciągły brak stabilności, co sprawia, że producenci zanim zainwestują w budowę nowych budynków gospodarskich muszą szczegółowo analizować czy stać ich na zwykle potężne wydatki przy modernizacji lub rozbudowie ferm. Są jednak fermy, których właściciele postawili na rozwój licząc na znacznie lepszą koniunkturę na rynku jaj konsumpcyjnych w przyszłości. Warto przedstawić przykład takiej fermy kur niosek znajdującej się na terenie woj. łódzkiego – fermę rodzinną Państwa Beaty i Zbigniewa Sztajerowskich ze Zgierza k/Łodzi. 
2016-02-11
Hodowla krów mlecznych Joanny i Leszka Błociszów leży w samym centrum Polski, wśród pól i lasów powiatu łęczyckiego. Takie usytuowanie sprawia, że liczące 70 sztuk bydła stado z Konarzewa już pod koniec kwietnia wychodzi na pastwiska i prawie cały rok spędza na okolicznych łąkach gdzie ma pod dostatkiem soczystej trawy i koniczyny. 
2016-02-08
Hodowcy królików to prawdziwi pasjonaci oddający swojemu hobby każdą wolną chwilę. W naszym kraju jest kilka związków zrzeszających hodowców królików, w tym KZHK (Krajowy Związek Hodowców Królików) liczący około 250 członków. Szacuje się, że liczba zrzeszonych hodowców tych zwierząt dochodzi do 500. Jednak trzeba pamiętać, że drugie tyle stanowią hodowcy nie zrzeszeni. 
2016-01-29
  Witold Janiak z powiatu łęczyckiego gospodaruje na areale 200 ha w na których uprawia zboża, rzepak oraz kukurydzę.
2016-01-28
  GS „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie jest przykładem jak właściwie przeprowadzona termomodernizacja budynku produkcyjnego i efektywne odzyskiwanie ciepła w produkcji pozwala na duże oszczędności w wydatkach. 
2016-01-28
W ostatnim czasie pojawiają się dziesiątki artykułów, informacji o wynikach badań i aktualizacje na temat niedawnych wybuchów ptasiej grypy w Stanach Zjednoczonych – pisze profesor Guillermo Zavala z Uniwersytetu Stanowego Georgii. 
2016-01-26
Gospodarstwo sadownicze Macieja Kowalczyka w Topoli Królewskiej k. Łęczycy nastawione jest na produkcje jabłek. Sadownik ten dużą uwagę zwraca na jakość produkowanych owoców. Dbałość o ochronę drzew i właściwe ich nawożenie dają rezultaty w postaci wysokich plonów. Część sadu jabłoniowego ogrodzone jest siatkami antygradowymi. Pierwsze zainstalował już w 2001 r. Zmusiły go do tego nasilające się w rejonie Łęczycy grady, które w 2000 i 2001 roku zniszczyły w gospodarstwie wszystkie owoce. 
2016-01-26
Kolektory słoneczne są montowane coraz częściej na dachach domów rolników na polskiej wsi. Oczywista oszczędność energii elektrycznej i gazu używanego do podgrzewania wody oraz fakt, że energia słoneczna podgrzewa wodę samoczynnie bez dozoru człowieka przemawia do wyobraźni producentów rolnych.
2016-01-25
Niewiele jest gospodarstw, które produkują tuczniki w tak nowoczesny sposób oraz uzyskują taką efektywność produkcji jak ferma Iwony i Andrzeja Olejniczaków. Hodowla jest prowadzona od 1984 roku w Dąbkowicach w powiecie kutnowskim.  
2016-01-25
Grupy producentów owoców w Polsce jest coraz więcej. Rzadko się jednak zdarza, by taką grupę tworzyli ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem, wcześniej nie związani z handlem. Grupę producentów owoców Applex z siedzibą w Sadkowicach Nowych założyło 8 młodych sadowników, którzy postanowili wypromować swoje jabłka nie tylko w Polsce, lecz także na rynku rosyjskim.
2016-01-22
Wsi takich jak Topola Królewska w Polsce jest bez liku. Kiedyś miejsce gdzie rozkwitało sadownictwo i produkcja warzyw obecnie stało się sypialnią pracowników firm i instytucji w Łęczycy, Ozorkowie czy Łodzi. Tylko dwa gospodarstwa utrzymują się z pracy na roli a jedno z nich należy do Przemysława Świerczyńskiego. Współgospodarzy od 2003 roku na 16 ha ziemi ze swoim ojcem.
2016-01-20
Gospodarstwo Agnieszki i Przemysława Firganów z Łodzi jest ewenementem na skalę krajową. Jest to chyba jedyne duże gospodarstwo produkujące prosięta w cyklu zamkniętym położone na terenie jednego z większych miast w Polsce. Część gruntów na których gospodarują Firganowie – 15 hektarów znajduje się na terenie Łodzi a pozostałe 70 hektarów które dzierżawią od miejscowych rolników leży na terenie sąsiadującej z Łodzią gminy Nowosolna.  
2016-01-20
Sytuacja polskich hodowców trzody chlewnej jest dzisiaj tragiczna. Jeszcze nigdy tzw. 'dołek cenowy' w skupie tuczników nie był tak głęboki i długotrwały. Powszechna jest na polskiej wsi praktyka całkowitego wycofywania się z hodowli lub znacznego okrojenia stada, tak by przetrwać trudny okres. Wielu rolników pozostawia jedynie kilkanaście lub co najwyżej kilkadziesiąt tuczników 'wygaszając' powoli hodowlę i przechodzi do produkcji mleka lub porzuca całkowicie hodowlę na rzecz innej działalności rolnej.
2016-01-19
Produkcja świeżych, naturalnych soków wyciskanych z własnych owoców sadowników to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi produkcji sadowniczej. Jeszcze do niedawna na wsi „królowały” mobilne tłocznie owoców docierające do każdego zainteresowanego sokiem ze świeżo zerwanych jabłek, bez konserwantów i sztucznego cukru.
2016-01-14
Pożary na fermach drobiu są katastrofą dla producenta nie tylko ze względu na utratę samego obiektu, ale także ptaków. Producenci przemysłowi tracą stada liczące dziesiątki tysięcy osobników. Do tego trzeba doliczyć koszt zapewnienia nowych pomieszczeń i wyposażenia. W tym artykule Dan Turner podaje sposoby na uniknięcie takich zdarzeń.
2016-01-14
Hodowcom zajmującym się trzodą chlewną na niewielką skalę perspektywa utrzymywania zwierząt w miesiącach zimowych może wydawać się zniechęcająca – pisze Dan Turner dla thePigSite.
2015-12-11
Stanisław Graczyk jest prawdziwym pasjonatem hodowli owiec. Zaczął prowadzić gospodarstwo w Borszynie w 1979 roku gdy przejął je od ojca. 
2015-12-03
Bogusław Błaszczyk ponad 20 lat temu podjął decyzję by zająć się na poważnie zarodową hodowlą trzody chlewnej i w odziedziczonym po rodzicach 8 ha gospodarstwie we wsi Szczawin Duży niedaleko Zgierza. 
2015-12-01
Henryk Sowiński ze wsi Gajówka jest jednym z trzech hodowców krów mlecznych w powiecie poddębickim którzy w ciągu ostatnich trzech lat pobudowali duże nowe obory.
2015-12-01
Mirosława Skowron wraz z synem Bogumiłem prowadzi w Pokrzywnicy duże 30 hektarowe gospodarstwo drobiarskie. Ferma, która przez wiele lat rozbudowywała się dynamicznie, dzisiaj jest w stanie stagnacji, a Skowronowie borykają się z wieloma codziennymi problemami uniemożliwiającymi dalszy rozwój gospodarstwa. 
2015-11-19
Niewiadów w gminie Ujazd jest znany przede wszystkim z fabryki produkującej od wielu lat przyczepy kampingowe. Jednak, około 2 km od miasteczka znajduje się jedna z największych w Polsce centralnej hodowli bydła mlecznego, prowadzona przez Włodzimierza Jabłońskiego. Tereny byłego PGR-u, W. Jabłoński przejął od Agencji Nieruchomości Rolnych w 1994 roku.
2015-11-18
Skupem i handlem bydła mięsnego w Polsce centralnej zajmują się firmy skupujące bydło od rolników i wstawiające swoje sztuki hodowcom na opas w zamian za zapłatę za każdy uzyskany kilogram tuczu. Taki rodzaj działalności opiera się na umowach pomiędzy rolnikami a firmą, która oddaje swoje bydło, przy czym bydło jest własnością firmy. Inną formę współpracy z rolnikami przyjęli Grzegorz i Sylwester Sobolakowie z Plewnika w gminie Dalików.
2015-11-18
Janusz Linka zjadł zęby na hodowli świń. Od ponad 40 lat zajmuje się zarodową hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
2015-11-04
W tradycyjnym rozumieniu układ pokarmowy świń służy głównie jako miejsce, w którym następuje przekształcanie pokarmu w drodze rozkładu enzymatycznego lub fermentacji oraz z którego składniki pokarmowe są absorbowane przez organizm do zaspokajania potrzeb energetycznych innych układów i tkanek – pisze Alfons Jansman, starszy specjalista w centrum uniwersytecko-badawczym Wageningen UR.
2015-11-02
Okolice Popowa pod Głownem znane były jeszcze niedawno z produkcji bardzo dobrego mleka produkowanego przez kilkudziesięciu hodowców mających w większości od 5 do 15 krów. Mleko pochodzące od krów z Mąkolic, Władysławowa Popowskiego i Popowa było pierwszym które skupowała mleczarnia w Głownie, dawniej jeden z największych zakładów w tym mieście. Czasy się zmieniły, mleczarni nie ma a większość rolników z okolic Popowa którzy jeszcze 3-4 lata temu miało po kilka krów mlecznych pozbyła się stada.
2015-11-02
Wieś Piekary znana była kiedyś z przetwórni warzyw, która funkcjonowała z powodzeniem przez kilkadziesiąt lat. Producenci warzyw dostarczali świeży towar do zakładu, który przez wiele lat produkował przetwory ze świeżych warzyw, produkty drobiowe oraz garmażeryjne. Jednym z dostawców warzyw do przetwórni był Waldemar Borczyński zajmujący się uprawą warzyw.
2015-10-30
Rodzina Pawłowskich z Oszkowic z gminy Bielawy rozwija hodowlę bydła mlecznego od połowy lat 60-tych. Dzisiaj hodowcy cieszą się z nowej przestronnej i czystej obory wolno stanowiskowej. 
2015-10-20
Południowa część gminy Domaniewice to prawdziwy raj dla producentów warzyw. Już za miejscowością Domaradzyn zaczynają się przepiękne zielone pola pokryte uprawami pomidorów, papryki i ogórków. To ‘zagłębie warzywne’ ma swoje centrum w miejscowościach Skaratki oraz Sapy gdzie usytuowanych jest najwięcej gospodarstw produkujących warzywa. Jednym z ciekawszych gospodarstw ekologicznych w tych okolicach produkujących warzywa i zboża jest farma Wiesława Mrzygłoda. 
2015-10-15
Badanie śliny na obecność wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń [ang. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS] zyskuje w ostatnich latach coraz bardziej na popularności. Jest szybsze i tańsze niż tradycyjne badanie osocza.
2015-10-15
Przedstawione poniżej wskazówki opracowane przez AHDB Pork mogą pomóc w ochronie prosiąt przed wychłodzeniem poprzez wykładanie budek słomą.
2015-10-03
Nicień (Ostertagia ostertagi) jest najczęściej występującym pasożytem bydła mlecznego.  
2015-09-19
W ostatnim czasie gorącym tematem wśród producentów drobiu jest różnicowanie rozmiaru ziaren w paszy jako sposób na poprawę produkcyjności drobiu.
2015-09-08
Objawy stresu cieplnego pojawiają się w chwili, gdy temperatura ciała świni przekracza pewien poziom. Ten problem dotyka szczególnie zwierzęta hodowane na świeżym powietrzu. Co więc mogą zrobić hodowcy, aby zapewnić trzodzie odpowiednie warunki?
2015-08-20
Wirus grypy A (ang. Influenza A virus - IAV) występuje wśród ptaków, świń i ludzi na całym świecie, i wywołuje poważną chorobę endemiczną. Celem badania przeprowadzonego przez Andresa Diaza i współpracowników, opublikowanego na platformie PLOS One, było zebranie dokładniejszych informacji na temat epidemiologii choroby i opracowanie bardziej skutecznych sposobów jej zapobiegania. 
2015-08-14
Coraz rzadsze korzystanie z antybiotykoterapii w produkcji drobiu doprowadziło do rozpoczęcia poszukiwań alternatywnych substancji antybakteryjnych. W jednym z ostatnich wydań pisma „Journal of Applied Poultry Research” przedstawiono badanie przeprowadzone przez S. Salaheena i współpracowników, w którym sprawdzili, czy bioaktywne składniki znajdujące się w jagodach mogą spełniać podobne zadanie.
2015-08-07
Nowe badanie przeprowadzone w instytucie Rothamsted Research oraz na Uniwersytecie w Mediolanie sprawdziło, w jaki sposób mechaniczne rozdzielanie przechowywanej gnojowicy na frakcje wpływa na emisję amoniaku i gazów cieplarnianych do atmosfery.
2015-07-31
Wirus ptasiej grypy niskiej zjadliwości (ang. Low Pathogenic Avian Influenza - LPAI) stanowi problem w przemyśle drobiarskim i może potencjalnie rozwinąć się w wysoce patogenną wersję choroby (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI). Kilka północnoamerykańskich instytucji naukowych przyjrzało się wzorcom zachorowań na LPAI i ich powiązaniu z trasami migracji dzikiego ptactwa.
2015-07-31
Witaminy są grupą związków organicznych, których drób potrzebuje w niewielkich ilościach, ale są one istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, wzrostu i reprodukcji. 
2015-07-14
Czy wiesz, że z powodu inwazji owadów w budynkach inwentarskich przeznaczonych dla trzody chlewnej i drobiu producenci mogą tracić aż 10% tempa wzrostu zwierząt i produkcji jaj? Oznacza to konieczność wydania ponad 10 euro (8,5 funta) na dodatkową paszę dla każdej świni.  
2015-07-14
  Pierwsze godziny życia prosięcia są kluczowe dla jego przeżycia. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże zapewnić zdrowie zwierząt, zmniejszyć umieralność i zwiększyć masę ciała przy odsadzeniu.
2015-06-18
Badanie kondycji zwierząt (BCS) i wpływu białka w paszy dla maciorek i jagniąt na wydajność zwierząt może poprawić przeżywalność jagniąt i zyski hodowców.
2015-06-18
Czy skóra twoich prosiąt jest blada lub ma żółtawe zabarwienie, a zwierzęta mają problemy z oddychaniem? Przyczyną takich objawów może być anemia. Prosięta rodzą się z niskim poziomem żelaza, ponadto te, które dorastają w zamkniętych obiektach inwentarskich, mają trudności z budowaniem odpowiednich poziomów żelaza w organizmie, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych a nawet śmierci zwierzęcia i w konsekwencji strat ekonomicznych hodowcy.  
2015-06-08
Dotychczas informację genomiczną wykorzystywało się do ulepszania wartości genomicznej rozmnażanych zwierząt, ale najnowsze badanie przeprowadzone w Danii pokazuje, że może być również przydatna w celu skrócenia opóźnienia genetycznego.
2015-06-08
Badanie przeprowadzone we Włoszech udowodniło, że podawanie prosiętom mikrokapsułkowanej mieszanki kwasów organicznych i składników roślinnych przyspiesza tempo rozwoju jelit u młodych zwierząt oraz ich wzrost.
2015-06-08
Jak najszybsze odsadzenie cieląt może wydawać się dobrym krokiem w kierunku zmniejszania kosztów, ale może także generować pewne ukryte koszty w perspektywie długoterminowej – tak twierdzi dr Bob James z Politechniki i Uniwersytetu Stanowego Wirginii w USA.
2015-05-25
Poniżej przedstawiamy podsumowanie niektórych najnowszych rozwiązań stosowanych w zapobieganiu chorób drobiu i chorób przenoszonych drogą pokarmową, które zostały opublikowane lub zaprezentowane w trakcie niedawnych konferencji naukowych.
2015-05-07
Krowy i cielęta często rozdziela się już kilka godzin po wycieleniu, co ma prowadzić do większej wydajności mlecznej. Z drugiej strony separacja może mieć długoterminowe skutki widoczne w zachowaniach społecznych rosnącego cielaka.
2015-04-28
Uczestnicy seminarium Centralia Swine Research Update 2015 mieli okazję zapoznać się z wynikami eksperymentu przeprowadzonego z udziałem hodowców z prowincji Ontario, polegającego na zastosowaniu dwóch rodzajów zabawek przyciągających uwagę prosiąt i świń w fazie wzrostu.
2015-04-16
Wraz ze zbliżającą się wiosną uwagę hodowców bydła zwraca się na ryzyko zachorowań na tężyczkę i proaktywne działania dla zapewnienia odpowiedniego poziomu magnezu we krwi zwierząt.  
2015-04-09
Pod koniec lata, gdy temperatury są coraz niższe, producenci bydła mlecznego mogą wreszcie zapomnieć o niepłodności swoich zwierząt wynikającej ze stresu cieplnego – tak twierdzi dr Todd Bilby z firmy Merck Animal Health.
2015-04-02
Według najnowszych polskich badań częstotliwość występowania zapalenia nosa i tchawicy (turkey rhinotracheitis, TRT) i/lub niepowodzenie szczepień może zależeć od stanu immunologicznego i/lub wieku szczepienia indyków.
2015-04-02
Rady na temat inspekcji chlewni i opieki nad lochami prośnymi wg Dona Levisa z firmy Worldwide Swine Consultancy, zamieszczone w artykule z serii 'How To' opublikowanym przez Pork Information Gateway.
2015-03-20
Rzeźba terenu, uwarunkowania genetyczne, budowa racic, ciężar, wiek i stan zdrowia krowy – wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na kondycję jej racic, twierdzi doradca ds. rolnictwa ze stanu Montana.  
2015-03-16
Wybór traw na pastwiska i siano zależy od pH gleby, jej żyzności i wypasanego bydła.
Monitorowanie stężenia amoniaku w kurnikach może pomóc producentom drobiu dostosować częstotliwość wentylacji i w ten sposób zapobiegać problemom, twierdzą Michael Czarick (inżynier) i Brian Fairchild (ekspert ds. drobiu) z Uniwersytetu Stanu Georgia w najnowszym wydaniu „Poultry Housing Tips”.  
2015-03-10
Badanie przeprowadzone w laboratorium żywienia zwierząt z żołądkiem jednokomorowym im. Hansa H. Steina na Uniwersytecie Stanu Illinois ujawniło, że świnie karmione dietą o dużej zawartości włókien wymagają większych dawek treoniny dla utrzymania optymalnego tempa wzrostu. 
2015-03-03
Nowe badanie przeprowadzone w Danii ujawniło, że większe prosięta z danego miotu są bardziej podatne na anemię z niedoboru żelaza niż ich mniejsze rodzeństwo.
2015-02-24
W niedawno zakończonym badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanu Georgia naukowcy sprawdzali praktyczne zastosowanie żarówek LED w przemysłowych kurnikach i porównali je do świetlówek kompaktowych i tradycyjnych żarówek pod względem natężenia oświetlenia, możliwości ściemniania i trwałości w warunkach brojlerni przemysłowej.
2015-02-16
Według jednego z wiodących amerykańskich naukowców w dziedzinie roślin pastewnych do zoptymalizowania produkcji składników mleka niezbędna jest wiedza o trawieniu włókien w żwaczu i pasażu treści do dalszych odcinków przewodu pokarmowego.  
2015-02-09
Fińscy naukowcy odkryli niepokojące zaburzenie u cieląt rasy Ayrshire, powodujące niedorozwój fizyczny i umysłowy.  
2015-02-02
W trakcie seminarium Banff Pork 2015 w Kanadzie dr Glynn Tonsor z Uniwersytetu Stanu Kansas stwierdził, że kwestie związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt nie będą miały znaczącego wpływu na pozytywne prognozy dla przemysłu wieprzowego.
2015-01-22
Powstało wiele tekstów na temat wpływu hodowli bydła na terenach Puszczy Amazońskiej i sposobów na poprawę wydajności i zysków, mniej wiemy o tamtejszych ludziach i zwierzętach, i relacjach między nimi.  
2015-01-22
Wraz z nadejściem zimy na półkulę północną powróciło zagrożenie ze strony koronawirusowych chorób jelitowych świń (Swine Enteric Coronavirus Diseases, SECD). Jak wygląda obecna sytuacja na świecie i czy wdrożone środki kontrolne dają efekty? 
2015-01-14
Obornik i ścieki powstałe w czasie produkcji bydła i mleka odprowadza się za pomocą zautomatyzowanych systemów umożliwiających zbieranie i magazynowanie odchodów w zbiornikach umieszczonych bezpośrednio pod strefą przebywania zwierząt lub w naziemnych lub podziemnych konstrukcjach zamkniętych. W skład instalacji odbiorczej często wchodzi mniejszy zbiornik umieszczony pod ziemią, z którego obornik pompowany jest do zbiornika właściwego lub bezpośrednio do rozrzutnika obornika. O ile metoda ta jest efektywna, o tyle może powodować dość specyficzne ryzyko.
2015-01-07
Podawanie wysokiej jakości paszy prosiętom o niskiej wadze urodzeniowej na etapie odsadzania (28. dzień życia) pozwoliło im dogonić rówieśników przed ukończeniem 10. tygodnia życia.
2014-12-11
Rabobank opublikował prognozę sytuacji towarów rolnych, w tym kukurydzy i soi, na rynku ogólnoświatowym w 2015 r., kładąc szczególny nacisk na popyt, podaż i ceny.
2014-12-11
Qi Guang Hai z Chińskiej Akademii Rolniczej w Pekinie wraz ze współautorami tamże oraz naukowcami z firmy Evonik z Chin i Niemiec stwierdzili, że można osiągnąć lepsze wyniki idealnego profilu aminokwasowego dzięki dodawaniu suplementów do paszy kur-niosek.   
2014-12-11
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Michigan ujawnia, że przeciętne zachowanie stada nieśnego jako całości może pozornie wydawać się niezmienne w czasie lub w trakcie trwania badań, natomiast mogą istnieć znaczne różnice dobrostanu i zachowania wśród poszczególnych kur z tego samego stada.
2014-12-11
W swoim nowym badaniu naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowali korzyści płynące z podawania jonoforów, kwasu lasalowego lub salinomycyny kurczętom zaszczepionym in ovo przeciwko kokcydiozie.
2014-12-04
Wpływ hormonów i przeciwciał na rozwój cieląt nie jest jeszcze całkowicie znany, jednak z pewnością wiadomo, że olbrzymi potencjał produkcyjny tkwi w optymalnym żywieniu cieląt siarą.
2014-12-04
Występowanie mikotoksyn nie jest niczym nowym, natomiast dopiero od niedawna wiadomo o ich szkodliwym wpływie na bydło, ostrzega szkocki specjalista ds. żywienia.
2014-12-04
Wykazano, iż pewien typ zapalenia wymion upośledza rozwój pęcherzyków jajnikowych. 
2014-11-28
Geni Wren, Bovine Veterinarian Magazine (magazyn weterynaryjny „Bydło”) Dystocję definiuje się jako poród trudny lub opóźniony. Głównymi przyczynami są niedopasowanie wielkości płodu i matki, złe ułożenie płodu oraz przyczyny związane z matką.
2014-11-27
Dr Curt Vlietstra, klinika weterynaryjna w Pipestone, Minnesota
2014-11-27
Howard Jensen, doktor nauk weterynaryjnych, członek ACAN (Amerykańskie Stowarzyszenie Naturopatii Zwierząt)
2014-11-20
W numerze 24. serii publikacji „Research into action” wyd. BPEX przedstawiono wyniki finansowanego przez BPEX projektu badawczego prowadzonego na Uniwersytecie w Newcastle, mającego na celu określenie potencjału technik biomechanicznych w przewidywaniu poprawności stanu nóg u świń ze względu na fakt, iż kalectwo jest główną przyczyną utraty produktywności w przemyśle wieprzowym.
2014-11-20
Badania prowadzone w Laboratorium żywienia monogastrycznych imienia Hans H. Steina przy Uniwersytecie Illinois pokazują, że ​​koncentracja energii w podestylacyjnym suszu zbożowym (DDGS) jest silnie uzależniona od sposobu przetwarzania, oraz że większość zmian jest związanych z zawartością włókien i ilości dodanych substancji rozpuszczalnych.
2014-11-20
Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Guelph wszystkie osoby obecne w firmie produkującej paszę i w gospodarstwie mają do odegrania ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka przenoszenia chorób i każda z osób zaangażowanych powinna mieć tego świadomość.
Menu
Pogoda
reklama
reklama